پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • سواد رسانه اي؛ راه مواجهه با پيام هاي رسانه اي   
 • 1391-12-20 11:48:10  
 • تعداد بازدید : 71   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • سواد رسانه ای؛ راه مواجهه با پیام های رسانه ای

  پيام آزادي

  زماني كه شما براي خريد به سوپرماركت مي رويد، چند تصميم مي گيريد؟ مسئله عجيبي است اگر بگوييد 25 تصميم. اما درباره تمامي اقلامي كه تصميم گرفتيد نخريد چطور؟ امروزه ميانگين اقلامي كه در قفسه هاي سوپرماركت ها وجود دارد حدود 30 هزار كالاست. بنابراين، در واقع، شما در زمان نسبتاً كمي كه در سوپرماركت هستيد، 30 هزار تصميم مي گيريد؛ 25 تصميم براي اينكه چه كالاهايي بخريد و 29 هزار و 975 تصميم درباره چيزهايي كه نبايد بخريد.

  فرهنگ نيز مانند سوپرماركتي بزرگ پر از پيام هاي رسانه اي است. آن پيام ها را چه درك كنيم و چه نكنيم، همه جا هستند و از طريق انتشار و تكثير پيام هاي رسانه هاي جمعي به ما مي رسند. براي مثال، در سال 2003 در جهان حدود 970 هزار عنوان كتاب منتشر شد و يا اينكه هر ساله در دنيا ايستگاه هاي راديويي حدود 5/65 ميليون ساعت و تلويزيون حدود 48 ميليون ساعت برنامه اصلي و بدون تكرار پخش مي كنند. همچنين، ما با كامپيوترهاي شخصي وقتي به اينترنت وصل مي شويم، تقريباً به سه هزار روزنامه دسترسي داريم و قابليت دسترسي به حدود 5/2 بيليون مستندات را پيدا مي كنيم.

  در دنياي امروز، چالش اطلاعاتي درباره چگونگي كسب دسترسي نيست، بلكه مشكل بسيار ضروري چگونگي پا به پا رفتن و حفظ رابطه با اطلاعات است. براي مثال، اگر بخواهيد كتاب هاي جديد سال را بخوانيد، بايد در هر هشت دقيقه از 24 ساعت شبانه روز، بدون هيچ گونه استراحت در طول سال، يك كتاب بخوانيد. تمام اين تلاش ها تنها براي پا به پا پيش رفتن با يك پانزدهم عنوان هاي جديد منتشر شده در طول يك سال است. همچنين، اگر خواهان اين باشيد كه تمامي برنامه هاي تلويزيوني پخش شده در سال را تماشا كنيد، بايد حدود 55 قرن بدون استراحت به تماشاي اين برنامه ها بپردازيد.

  ما در محيطي زندگي مي كنيم كه بسيار متفاوت با ديگر محيط ها و شرايطي است كه اجدادمان طي كرده اند؛ محيطي كه با هر قدم، تغييرات بسياري مي كند و بنا بر نسل شتابنده اطلاعات، تقسيم آن اطلاعات از طريق افزايش تعداد كانال ها و تردد سنگين ابزارهاي رسانه اي، پيام ها همه جا به طور متداوم منتقل مي شود و همه با اطلاعات اشباع مي شوند. اين واقعيت ها نشان دهنده فراگير بودن و نقش بسيار مهم رسانه هاي جمعي در جوامع بشري امروز است كه به شكل هاي مختلف بر ديدگاه هاي اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي مردم تأثير مي گذارند و نحوه برداشت آنها را از دنياي امروز شكل مي دهند.

  حال، چطور مي توانيم خودمان را در مقابل تأثيرات منفي و يا ناخواسته رسانه ها حفظ كنيم؟ آيا مي توانيم خريدن، خواندن، تماشا كردن و گوش دادن به انواع رسانه ها را متوقف كنيم يا بايد آنچه را رسانه ها به جامعه و اجزاي آن تزريق مي كنند با بالا بردن توانايي و آگاهي، بهتر و درست تر دريافت و درك كنيم؟

  يكي از مهم ترين مولفه ها در سياست گذاري هاي رسانه اي و ارتباطي كه در نيم قرن اخير در كشورهاي مختلف براي تحقيق، تحليل، آموزش و آگاهي از تأثيرات رسانه ها بر روي اقشار مختلف جامعه به كار رفته «سواد رسانه اي» است. سواد رسانه اي، در واقع، يك نوع درك متكي بر مهارت است كه مي توان بر اساس آن، انواع رسانه ها را از يكديگر تمييز داد، انواع توليدات رسانه اي را از يكديگر تفكيك و شناسايي كرد و نحوه كاركرد رسانه ها و معني سازي در آنها را درك كرد. در واقع، سواد رسانه اي بينندگاني را پرورش مي دهد كه توانايي گزينش دارند و به شكل، قالب و محتوا در رسانه هاي جمعي با نگاهي انتقادي مي نگرند.

  انجمن ملي آموزش سواد رسانه اي آمريكا (AMLA) هدف از آموزش سواد رسانه اي را كمك به اشخاص در تمامي گروه هاي سني براي توسعه وضعيت هاي تحقيق و مهارت هاي مواجهه با رسانه ها مي داند و معتقد است افراد نياز دارند در دنياي امروز متفكراني منتقد، ارتباط گراني مؤثر و شهرونداني فعال باشند. سواد رسانه اي در دنياي امروز به دنبال مقابله با كاركردهاي رسانه هاي بزرگ غالب است كه هدف آنها تأمين هژموني فرهنگي، تعميم فلسفه سياسي و حفظ قدرت هايي است كه خود اين رسانه ها محصول آنها هستند. در تعريف واحدي كه از سوي بسياري از متخصصان اين مبحث بيان مي شود سواد رسانه اي عموماً توانايي دسترسي به رسانه ها، درك و فهم رسانه ها، ارزيابي منتقدانه زمينه هاي مختلف و محتواي رسانه ها و نيز، خلق ارتباط در بافت ها و شرايط مختلف تعريف مي شود.

  سواد رسانه اي براي

  ارتباطات تجاري

  تبليغات قسمتي از زندگي روزانه و نيز يكي از قسمت هاي اقتصاد بازار آزاد است كه در جهان امروز «نيروي ارتبـاطي مسلط» و يا «نشانه هاي مورد پسند عامه» در نظر گرفته مي شود. تبليغات با آراستن كالاها از طريق معني دادن به آنها معني يا رمزگان فرهنگي جايگزين را به خوانندگان نشان مي دهند و سعي مي كنند از طريق بازنمايي هاي بصري و مهارت هاي مختلف كه به طور ماهرانه اي در آنها گنجانده شده، نشانه هاي مختلف را از عرصه هاي ديگر مانند ورزش، سياست و هنر به عرصه تبليغات بكشانند، تمامي ارزش ها يا معناي كالاها را به مصرف كننده منتقل كنند و باعث شوند بيننده آگهي از ارزش يا معناي به كار رفته جدا شود و تنها ارزش كالا را ببيند.

  «داگلاس كلنر» معتقد است چالش ها و مشكلات محسوس هر جامعه در متون فرهنگي رسانه، به خصوص در رسانه هاي تجاري و صنايع فرهنگي خوابيده است، چراكه آنها متوني توليد مي كنند كه پر از طنين توجهات مردم است. كلنر پيشنهاد مي كند كه آموزش سواد رسانه اي بايد در بررسي برخورد فرهنگي رسانه هاي تجاري باشد و اين بسيار مهم است كه ما ميان ايدئولوژي هاي هژمونيك، و گفتمان ها و متوني كه اقدام به براندازي ايدئولوژي هاي غالب مي كنند تفاوت قائل شويم.

  «مسترمن» نيز به طور مشخص بر ملاحظات اجتماعي ـ سياسي رسانه ها از جمله نفوذشان در قالب «صنعت آگاهي» و توليد و پخش اطلاعات رسانه ها تأكيد مي كند. او به آموزش سواد رسانه اي از اين ديدگاه مي نگرد كه به شهروندان كمك مي كند بياموزند چگونه بازنمايي هاي رسانه اي مي توانند منعكس كننده، تغييردهنده و يا تحريف كننده جنبه هايي از واقعيت باشند. وي هدف چنين ديدگاهي را در آينده نوعي مانع مي داند، چون دانش آموزاني تربيت مي شوند كه «احتمالاً در بقيه عمر خود يا به صداقت تصاوير و بازنمايي هاي رسانه اي به صورتي كاملاً بي پايه ايمان بياورند و يا به شيوه اي به همان اندازه خطرناك دچار شكاكيتي بدون داشتن قوه تشخيص شوند و رسانه ها را منشأ هرگونه شري به حساب آورند.»

  «پاوول مزاريس» نيز در همين مورد معتقد است به طور ايده آل سواد رسانه اي بايد تمامي زمينه هاي طرز كار رسانه ها مانند بنيان هاي اقتصادي، ساختارهاي سازماني، تأثيرات رواني، نتايج اجتماعي و بالاتر از همه، زبان به كار رفته در رسانه ها را دربرگيرد كه اين موارد مي تواند شامل قواعد تصويري و راهبردهاي بلاغي و خطابي تبليغات، برنامه هاي تلويزيوني، فيلم ها و ديگر شكل هاي محتواي رسانه هاي جمعي باشد.

  حال با توجه به آنكه رسانه ها كليد توانمند سازي شهروندان در فهم و درك بهتر جهان و مشاركت در زندگي فرهنگي و دموكراتيك هستند، ما بايد سعي كنيم با توانمند ساختن سطح سواد رسانه اي مان در پنج موضوع «تأثيرات رسانه اي»، «محتواي رسانه اي»، «صنايع رسانه اي»، «ويژگي هاي جهان واقعي» و «خودمان»، در مواجهه صحيح با جهان تبليغاتي شده، به درستي برخورد كنيم

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :