پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • جهت‌گيريهاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب  
 • 1391-09-12 14:6:30  
 • تعداد بازدید : 20   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 • جهت گيريهاي جديد دولت و دين در دهه سوم انقلاب

  مصاحبه با حجت الاسلام دكتر داوود فيرحي

  اشاره :

  از زمان صدر اسلام كه دولت تشكيل شده است همواره دو ديدگاه مطرح بوده است. عده اي معتقد به اين بودند كه اسلام يعني دين و دولت و جهاد ابزاري است براي گسترش آن دو در مقابل هم عده اي بودند كه دين و جهاد و ابزار جهاد دولت است. در اين گفتگو با آقاي دكتر فيرحي از زاويه اين بحث سؤالاتي از قبيل اينكه آيا دولت در قبال اعتقادات مردم مسئوليت دارد؟ نقش دولت در امور عمومي جامعه چگونه است؟ نقش و وظيفه دولت در قبال نهادهاي ديني چگونه است؟ مطرح شده كه در پي مي آيد.

  · آيا حكومت در قبال امور ديني و ترويج دين مسئوليت دارد؟ در صورت مثبت بودن جواب، اعمال اين مسئوليت چگونه است و دولت تا چه اندازه مي تواند در اين امور دخالت كند؟

  از زمان به وجود آمدن دولت در جهان اسلام يك ديدگاه دوگانه اي نسبت به دين و دولت وجود داشت كه اين ديدگاه تا امروز هم ادامه دارد. و آن عبارت بود از اينكه عده اي معتقد بودند اسلام يعني دين و دولت و جهاد ابزاري براي گسترش دين و دولت بوده است. گروه ديگر عكس اين نظر را داشتند و اعتقاد داشتند كه اسلام عبارت است از دين و جهاد و ابزار جهاد، دولت است. در هر دو ديدگاه اين نكته مشترك وجود دارد كه دولت بايد فرهنگ ديني را حمايت كند؛ حال سؤال اين جاست كه دولت چگونه اين هدف را تأمين كند؟

  فرق دو ديدگاه ذكر شده در اين بود كه در نظريه اول براي دولت خاستگاهي ديني و الهي قائل بودند و اعتقاد داشتند كه دين و دولت ديني خاستگاه واحدي دارند. اما نظريه دوم دولت را به عنوان يك پديده تاريخي و بشري تلقي مي كردند كه خود دولت به عنوان ابزاري براي گسترش دولت اسلامي تلقي مي شد. اگر چه اين دو ديدگاه از لحاظ مبنايي متفاوت هستند اما براي دولت ساختاري را طراحي مي كنند كه در اين ساختار بسياري از وظايف انسان به دولت منتقل مي شود. به عنوان مثال در تاريخ خلافت اسلامي امور حسبه يا امور عام المنفعه كه متولي خاصي ندارد، به عهده دولت گذاشته شده بود.

  در اين جا تمايزي بين حسبه دولتي و حسبه غير دولتي وجود دارد. نامي كه بر روي حسبه غير دولتي مي گذارند محتسب متفرع است. محتسب متفرع يعني كساني كه امور عامه المننفعه را انجام مي دهند در حالي كه اينان مي توانند اين امور را انجام ندهند. در طرف ديگر محتسب حكومتي بود كه وظايفي فراگير داشت. لذا امور عمومي را به عهده حسبه گذاشته بودند ودولت هم به شدت در آن دخالت مي كرد. خود حسبه قلمرو وسيعي را در بر مي گرفت ارزيابي احتمال تقلب در بعضي قيمتها، ارزيابي فرهنگ عمومي مردم در خيابان ها و كوچه ها و ... وظايفي بود كه در قلمرو حسبه قرار مي گرفت.

  · آيا دولت در قبال اعتقادات و رفتار مردم مسئوليت دارد؟

  جواب مثبت است؛ وقتي كه به كتابهاي احكام سلطانيه قرن سوم و چهارم هجري كه به يادگار مانده است نظري مي افكنيم اين مسئوليت ديده مي شود. در آن كتابها يكي از وظايف حاكم را امر به معروف و نهي از منكر و جلوگيري از دگرگوني اعتقادات جامعه ذكر كرده بودند و به اصطلاح امروزي دولت ديني به طور سنتي، دولتي فراگير بود يعني خيلي به حوزه عمومي اكتفا نمي كرده و اين تفكر ، مدت زيادي در خلافت تداوم داشت. ديدگاه مذكور در انديشه شيعه هم مطرح است.

  به طور مثال بسياري از وظايف حسبه را به عهده فقها گذاشته اند و در آنجايي كه حاكميت، فقيه است، فقها نمي توانند فعاليتي نداشته باشند. چه آناني كه دولت را به عنوان يك پديده تاريخي مي نگريستند و چه آناني كه به دولت به عنوان يك پديده الهي نگاه مي كردند، مسإله مسئوليت و دخالت دولت وجود داشت.

  · در تحليل هاي امروزي نسبت به دولت اين ديدگاه وجود دارد كه دولت بايد امور عمومي را به نهادهاي مدني جامعه محول كند. نظر شما درباره اين موضوع چگونه است؟

  من به دو دليل اعتقاد دارم كه دولت بايد در امور عمومي دخالت كند. يكي اينكه چون نهادهاي مدني رشد زيادي نكرده اند، بنابراين دولت به عنوان يك سازوكار مطرح مي شود، با توجه به اينكه در شريعت هم از سخت افزارهاي دولت سخن رفته است، امروزه حتي در كشورهاي غربي هم دولت ها مسئوليت هاي فرهنگي را بر عهده گرفته اند ارتباطاتي كه در اين دولت ها وجود دارد نشان مي دهدكه حتي دولت هاي سكولار هم نتوانسته اند حوزه فرهنگ را از دولت جدا كنند. دولتي كه امروزه داريم الگويي از دولت هاي رفاهي غرب است. مثلاً در آنجا به جاي وزارت ارشاد، وزارت فرهنگ عامه وجود دارد. لذا هم در در دولت هاي قديم اسلامي و هم در دولت هاي رفاهي جديد چه انهايي كه اسلاميزه شده اند و چه انهايي كه اسلاميزه نشده اند مثل فرانسه و المان و .... اين نكته وجود دارد كه فرهنگ عمومي را در اختيار دولت ها قرار مي دهند، اگر چه در نظريه هايي مثل نظريه ليبراليزم اوليه و همچنين در بعضي دولت ها مثل انگليس و آمريكا گرايش به خصوصي كردن فرهنگ ديده مي شود اما اين نوع گرايش جديد است. در واقع در دولت هاي يوناني هم مثل دولت هاي اسلامي در واقع مردم تعليم و تربيت را نه بيرون از نظام سياسي بلكه در درون نظام سياسي مي ديدند. حتي در جوامعي كه امروزه نظريه قدرت مطرح است از ساختن انسان سخن مي رود كه مفهوم ساختن در واقع تعليم و تربيت از ابتدايي تا دانشگاه است كه در اين مسير سايه دولت در ذهنيت مردم احساس مي شود. يكي از كساني كه در زمينه ذكر شده به زيبايي سخن رانده فوكو است. روي جدل كتاب فوكو تولد زندان طرح جالبي ديده مي شود. طرح يك درخت طبيعي كج و ناتراشيده كه آن را به يك چوب اف بسته اند و طناب پيچ كرده اند. در واقع مفهوم اين عمل اين است كه انسانها طبق الگوي دولت شكل گرفته اند.

  دولتي مي تواند اعمال خود را انجام دهد اما دولتي هم توان اين كار را ندارد. در زمانه اي كه ما در شرايط دولت رفاهي به سر مي بريم و از خصوصي كردن گذر نكرده ايم يكي از بهترين سياست ها همين سياستي است كه دولت اعمال مي كند و امور فرهنگي خود را بر عهده مي گيرد ، زيرا هنوز ذهن ما آماده خصوصي كردن نهادهاي فرهنگي نيست.

  · عده اي كه معتقد به عدم دخالت دولت در امور هستند، دلائلي دارند؛ از جمله دلائلي كه ذكر مي كنند اين است كه مي گويند تجربه نشان داده كه دخالت دولت در اقتصاد فسادآور است. اين نظريه كه متأثر از ليبراليسم مي باشد دخالت دولت در فرهنگ و به ويژه فرهنگ ديني را هم از همين مقوله به شمار مي آورد. دولت با توجه به الزامات ويژه اي كه دارد و با توجه به پيوند آن با مقوله قدرت اگر عهده دار امور ديني گردد، دين را در خدمت خود مي گيرد و در نهايت به آن زيان مي رساند. اما آنچه در جامعه امروزي براي ترويج دين به نظر مي رسد اين است كه نهادهاي سنتي را به صورت نهادهاي مدني در شرايط جديد باز توليد كنيم. يعني همان نهادهاي مذهبي كهن را در ساختاري جديد ريخته و دولت را تنها عهده دار امنيت و رفاه بدانيم .

  بله، البته در گذشته اين تصور وجود داشت كه دولت همان دولت شبگرد و محتسب است. اما شايد امروزه ديگر اين تصور درباره دولت درست نباشد. به گمان من قدما داراي پيش فرضي بودند كه تصور آنها از دولت را سامان مي داد. آنان دولت را در هيأت سلطاني قهار مي ديدند كه عنان سرنوشت مردم را به كف داشت، در اين ميان دين نيز از اين قهر و غلبه در امان نبود. اما امروزه مسأله چيز ديگري است و آن عبارت است از حمايت ساختاري دولت از نهادهاي مدني حتي مرجعيت، يعني دولت نهادهاي مدني را تقويت مي كند و در ميان آنها تعادل ايجاد مي كند. براي نمونه اگر يك نهاد در شرايط نابرابر اجتماعي دچار مشكل عدم حمايت عمومي شود، دولت مانند وزنه اي به كمك او مي آيد و تعادل را برمي گرداند.

  در اينجا مقايسه اي مي توان صورت داد ميان فضاي فرهنگي و اقتصادي نظريه كنسي دولت هاي رفاهي را تكان داد. كنس معتقد بود كه دولت بايد در اقتصاد دخالت كند و در حل بحرانها نقش ايفا نمايد. ما اين نظر را در حوزه اقتصاد پذيرفتيم. اما چرا همان گونه كه دولت با وامها و حمايتهاي عمومي اش مانع ركود يك بخش اقتصادي مي شود و آن را سرپا نگه مي دارد تا منانع يك كاسه شدن جامعه و حذف قشرهايي از آن شود، همين كار را در حوزه فرهنگ انجام ندهد؟ همين «بالانس» را در اينجا هم مي تواند ايجاد كند. براي نمونه هر زمان كه ديد دانشگاهها گرفتار مشكل شده اند يا حتي نهادهاي سنتي دچار تزلزل شده اند مي تواند آن بخش را حمايت كند.

  بايد توجه داشت كه منظور از دولت در اينجا يك شخص نيست بلكه مجموعه اجزاي جامعه است كه به طور سيستماتيك به هم پيوند خورده اند. در ارتباط با همين مسأله من مورد مهمي را در دولت مشروطه به خاطر مي آورم و آن اين است كه دولت مشروطه پس از آن كه قوه قضائيه را بر عهده علما گذاشت خود را از هر گونه دخالتي كنار كشيد. قوه قضائيه نه بودجه اي از دولت مي گرفت و نه حمايتي مي ديد و در نهايت كار به جايي كشيد كه قوه قضاييه براي حل مشكلات مجبور شد دادگستري را تأسيس كند و قضات را وارد دادگستري نمايد. حال اگر دادگستري تحت نظارت دولت باشد و كل دولت بد شود، دادگستري هم بد مي شود و چيزي كم و زياد نمي گردد. اگر دولت مشروعي باشد دادگستري هم كار خود را مي كند. نتيجه جدا شدن قوه قضاييه از دولت ايجاد نوسان در كاركرد كل دولت بود. اكنون نيز بدون حمايت دولت حتي فرهنگ سنتي در معرض حذف شدن خواهد بود. اگر سايه دولت از سر نهادهاي فرهنگي برداشته شود در برابر رسانه هاي مدرن به طور كلي به سوي نابودي سير مي كنند. نهادهاي سنتي به تنهايي نمي توانند از خودشان دفاع كنند. مثلاً مسائل دانشگاه را نگاه كنيد. دولت وظيفه رسيدگي به بهداشت و درمان و استخدام و ديگر مشكلات آن را به عهده مي گيرد. اگر تنها مسائل بازنشستگي را به رئيس دانشگاه واگذار كنيد همه بخشهاي دانشگاه از كار مي افتد. در اين شرايط كه بخشي از جامعه دولتي است و از حمايت هاي دولتي برخوردار است، اگر نهادهاي سنتي را به حال خود رها كنيم تا جايي كه نيروهايشان را خود تأمين كنند و از نظر اقتصادي روي پاي خودشان بايستند و فعاليت فرهنگي خود را دنبال كنند، واقعاً غير منصفانه است.

  مراكزي كه با فرهنگ مدرن سروكار دارند به طور طبيعي به حمايت دولت متكي هستند. اگر بخشي از جامعه كه سنتهاي ديني را دنبال مي كنند از حمايت دولت برخوردار نباشد تعادل بر هم مي خورد. دولت مي تواند شرايط مساوي را براي ورود نهادها به يك بازي منصفانه هموار كند. ما به همان اندازه كه به مراكز توليد فرهنگ مدرن نيازمنديم به مراكز توليد فرهنگ سنتي هم نياز داريم اما هزينه اي كه دولت مي گذارد، بسيار اندك است. اين نهادها هنوز در شرايط برابر نيستند و اگر حمايت دولتي برداشته شود وضع خطرناكي پيش مي آيد.

  · كساني كه حمايت دولتي را نمي پسندند دليل مي آورند كه اگر دين را دست پرورده دولت قرار دهيم دين دولتي پديد مي آيد و دولت شكلي از دين را ترويج مي كند كه موافق طبعش باشد .

  نه خير. من معتقدم كه اين وضع در دولت هاي سنتي پديد مي آيد، اصلاً سرشت دولت مدرن اين گونه نيست. مگر دولت به دانشگاهها بودجه نمي دهد؟ آيا بر توليدات آن هم نظارت قطعي دارد؟ هرگز! از سويي مي شود گفت كه به نوعي دانشگاه مي كوشد با همان امكانات سايه دولت را از سر خود كمتر و كمتر كند. بدين ترتيب يك دانشگاه كه از بودجه دولت ارتزاق مي كند، الزاماً ناگزير نيست در راستاي اهداف دولت كار كند و ممكن است بسياري ازفرآورده هاي آن برخلاف ميل دولت باشد. در حوزه هاي ديني نيز همين گونه است. اساساً عيبي هم ندارد اگر با گسترش تحقيقات، نظرياتي هم موافق دولت متولد شود نظريه هاي ديگري خلاف آن نيز سر برخواهند كشيد.

  مسأله در اين است كه دولت حمايت سخت افزاري مي كند يعني يك حمايت عمومي كه نهاد را از حيث ساخت و از نظرگاه حقوق عمومي اعضاي آن در يك مجموعه حمايت مي كند. اخيراُ نهادها به سطحي مي روند كه دخالت دولت در آنها تنها محدود به تهيه بودجه است. اگر بودجه نهادي با دولت باشد و پست ها و كاركردهاي آن به انتخاب خودش باشد، شعاع تأثيرد ولت در آنجا بسيار كوتاه خواهد بود. نهادهاي سنتي نيز مي توانند چنين كاركردي داشته باشد، شعاع تأثير دولت در آنجا بسيار كوتاه خواهد بود. نهادهاي سنتي نيز مي توانند چنين كاركردي داشته باشند. سيستم بودجه بندي كه امروز در كشور وجود دارد بسيار خطرناك است. عضو سنتي جامعه كه در كار فعاليتهاي فرهنگي سنتي است به دولت ماليات مي پردازد. از اين مالياتها براي حمايت عمومي استفاده مي شود اما براي فرهنگ سنتي استفاده نمي كنند. در حالي كه مسئوليت نهادهاي سنتي در جامعه اي كه گرايشهاي سنتي دارد خيلي بيشتر است. يعني اين نهادها بايد فرهنگ سنتي را توليد و بازتوليد و تغذيه نمايند و نسبت آن را به مدرنيزه معين كنند و ميان اين و آن آشتي برقرار سازند و اگر اين كاركردها را نداشته باشند به گمان من مي شود گفت تنها بر گرد خود مي چرخند و به جايي نخواهند رسيد.

  · اكنون پذيرفته ايم كه دولت مسئول است . نحوه اعمال اين مسئوليت چگونه است؟

  بله . اين نكته مهمي است. در واقع مي توان گفت كه موضوع سخن ما دولت رفاهي است و وظيفه دولت رفاهي توزيع برابري ميان نهادهاست. نه حذف آزادي آنها. اين برابري نهادها مي تواند در توزيع فرصتها باشد. يعني دولت امكان توليد و توزيع برابر در حوزه عمومي را براي آنها تأمين مي كند، دولت بايد همانگونه كه آتيه نهادهاي دولتي و مدرن را تامين مي كند آينده نهادهاي سنتي را نيز تضمين نمايد. اكنون نيروهاي سنتي از چند ناحيه در فشارند. از نظر عدم قطعيت آينده و وضعيت كنوني شان حتي از نظر درآمد نيز تضميني ندارند. به همين سبب نيروهاي سنتي توان يارگيري ندارند. در مقايسه حوزه و دانشگاه اين ناتواني آشكارتر مي شود. در اين مقايسه نبايد فضاي ده، بيست سال پيش و دوران شور و شوق انقلابي را در نظر گرفت. اين ناتواني بيشتر به جهت عدم تأمين آينده و تضمين اشتغال است. شايد در قوه قضاييه اين كار انجام شود. اما مگر چند درصد فارغ التحصيلان حوزه ها و دانشگاه ها در رشته حقوق و ... وارد قوه قضاييه مي شوند. مهم اين است كه اين شاخه ها، ما به ازاي سازماني ندارند. نهادهاي جامعه بايد چنين اطميناني را به آينده خود داشته باشند تا بتوانند به توليد همت گمارند. همه نقاط دولت مي تواند اين كاركرد را داشته باشد. بحث بر سر حضور دولت در حوزه ها و تأثير آن بر روي مراجع نيست. اما همانطور كه بدون پشتيباني دولتي در يك ناحيه كارخانه اي ساخه نمي شود و توليدي صورت نمي گيرد، در حوزه ها نيز چنين است. ديگر نمي توان با امكانات سنتي سي سال پيش زندگي كرد. آن زمان تنها حوزه نهاد توليد فكر بود و فارغ التحصيل حوزه كارايي بسيار داشت. مي توانست كاتب بشود، حسابداري كند و يا اين كه قاضي و واعظ شود. اما اكنون همه چيز حمايتي شده و شايسته نيست كه بخشي از نهادها از اين حمايت محروم بمانند. اين حمايت بايد سخت افزاري باشد و در تعيين رئيس حوزه يا دانشگاه يا مرجعيت دخالتي ننمايد.

  اين درست است كه دولت به طور طبيعي بر مخالفش فشار مي آورد و موافقش را تشويق مي كند اما هم مخالف و هم موافق بيمه هستند حذف نمي شوند. بدين ترتيب آنچه به گمان من در نهادهاي سنتي مورد نياز مي باشد بازپرداخت است. اگر چنين حمايت سازماني صورت نگيرد در واقع امكان فعاليت را از آن نهادها گرفته ايم و خود حوزه حتي در تأمين نهادهايي مانند مرجعيت نيز نخواهد توانست كار مثبتي انجام دهد. چرا كه به هر حال با مشكلاتي دست به گريبان مي شود كه به تنهايي از عهده اش بر نمي آيد. بايد گفت كه به خود واگذاشتن نهادهاي سازماني در شرايطي كه سيستم حمايتي فراگير باشد خود به معني تصميم براي حذف بي صداي يك بخش از جامعه است و اين چيزي است كه در حال رخ دادن است.

  در شرايطي كه بايد گفت انقلاب را نهادهاي سنتي به راه انداخته اند و به ثمر رساندند، كاركرد دولت در جهت بازتوليد آن نهادها پررنگ نيست. در يك آمارگيري سريع مقايسه اي ميان دانشگاه تهران و فيضيه اين موضوع جلوه روشني مي يابد. سالهاي نخست پس از انقلاب يعني 58 و 59 را نمي گويم. آن زمان فشار ناشي از شرايط انقلابي وضعيت ديگري را پيش كشيده بود. سال 66 تا 68 را كه جنگ در حال تمام شدن بود، در نظر بگيريد. از دوران حضرت امام تاكنون نسبت ها چه تغييري يافته، از دولت در جهت گسترش فضاهاي مذهبي انتظار بيشتري مي رود.

  · شما فرموديد كه اگر سخن بر سر حيثيت آموزشي كار باشد، حمايت دولتي بدون اشكال است، يعني بودجه اي كه دولت در اختيار دانشگاه قرار مي دهد به اعتبار حيثيت آموزشي آن است. اما اگر اين حمايت متوجه بخشي از نهادهاي ديني داخل دانشگاه شود جاي ايراد است. در حوزه نيز اگر حمايت دولت از حيث آموزشي باشد مشكلي پيش نمي آيد. اما در واقع به حيثيت ديني و تبليغ مذهبي آن كمك مي شود . يعني سيل كمك هايشان در حوزه به بخش ها و مراكزي كه وابستگي شان به حاكميت يا بخشي از آن قوي تر است سرازير مي شود وعملاً دولت بخش هايي را كه از دايره تمايل او خارج هستند بي نصيب مي گذارد .

  من اين را درك مي كنم. نكته ظريفي است. اما فكر مي كنم مسأله درست مطرح نمي شود. زيرا كمكي كه اكنون به بخش هايي از حوزه كه با حاكميت گره خورده اند، مي شود، از بودجه هاي نهادي به شمار نمي آيد. قرار گرفتن بودجه در درون نظام عمومي بودجه سازي مسأله اي علي حده است و با بودجه اي كه از سوي رهبري يا رئيس جمهوري به يك نهاد يا بخشي از يك نهاد تعلق مي گيرد و با تمايلات جاري كننده بودجه مرتبط است، تفاوت دارد. اگر حوزه را درون نهاد دولت ببينيد ديگر ارتباطي با اشخاص نخواهد داشت. رئيس جمهور آقاي خاتمي باشد يا كسي ديگر، در اين ساختار دگرگوني مبنايي رخ نمي دهد . اما كمك هايي كه امروز صورت مي گيرد، كمك هاي دولتي نيست، بلكه كمكهاي دولتمردان به حوزه است. پس طبيعي است كه اين كمك ها با توحه به تمايلات آنها متفاوت مي شود. به همين سبب بايد گفت كمك هايي كه اكنون به حوزه مي شود كمك به بخش هايي از حوزه است كه به اشخاص وابسته اند و از اعتبار عمومي حوزه استفاده مي كنند و خود را در جايگاه مديريت حوزه مي نشانند. اين كار دو آفت اساسي دارد:

  نخست اين كه اين نهادها هرگز در بدنه حوزه حل نمي شوند و وقتي اين اشخاص از دنيا رفتند اين كمك ها اصلاً وارد بدنه حوزه نمي شود. همانطور كه ميراث آيت الله خويي و آيت الله گلپايگاني براي حوزه نماند. شايد آيت الله صافي گلپايگاني شخصاً دوست دارد اين شكل ادامه يابد اما خود به خود و به مرور زمان اين ساخت و ساز به صورت شخصي در مي آيد. چه كسي مي تواند انتظار داشته باشد كه دانشگاه مفيد پس از آيت الله اردبيلي و مدرسه آموزش عالي امام خميني بعد از آقاي مصباح به حوزه منتقل بشوند. اينها ديگر از شعاع حوزه خارج مي شوند و اين يك پيچ تئوريك است. خطاي ديد در اينجاست كه بگوييم پس بهتر است دولت به عنوان يك نظام عمومي بودجه، به حوزه كمك نكند. كمك هايي كه مي شود از سوي رهبري و رئيس جمهوري و در هر جا كه صلاح بدانند، مي باشد. اصلاً نظام بيمه حوزه هم بي دليل ايجاد شد. مگر ما نظام عمومي تأمين اجتماعي نداريم و براي خود بودجه مخصوص ندارد؟ در دانشگاه استاد و دانشجو و كارمند به طور اتوماتيك همه بيمه اند. اما در مورد بيمه حوزه يك جريان تبليغاتي شانتاژ ايجاد مي كند. در حالي كه حق بيمه مربوط به هر انسان ايراني است و ربطي هم به حوزه ندارد و اگر در نظام عمومي بودجه بندي قرار بگيرد چيزي كم و زياد نمي شود.

  نكته دوم اين كه بودجه هاي اشخاص مي تواند بخشي از بدنه حوزه را جدا و برجسته نمايد و بر ديگر اجزا و بدنه علمي وتحقيقاتي حوزه سايه بيندازد آن بخش را سياسي كند. سياسي شدن نه به معناي اين كه حوزه ديدگاه سياسي داشته باشد، اين ناگزير است، همچنان كه دانشگاه داراي ديدگاه هاي سياسي است. منظور ما سياست زدگي در بخش هاي علمي است. چرا كه هر شخصي حق دارد در صورتي كه كمك هاي دريافتي اش قطع شود چون سهم طلبه گي اش هم قطع مي شود، هر روز در اعتراض به اين مسأله يك سخنراني بكند و اين خود مايه زحمت و دردسر بسيار است. پس روشن شد كه اين جا دولت هيچ كمكي به حوزه نمي كند و اين دولتمردان هستند كه به اشخاصي در حوزه كمك مي كنند و در اين صورت است كه راه براي شخصي شدن حمايت ها باز مي شود. حتي حوزه، ديگر نمي تواند روي سازمان تبليغاتي اش تأثير بگذارد تا چه برسد به مدرسه هاي آقاي مصباح و آقاي اردبيلي و شخصيت هاي بزرگوار ديگر اين ديگر كمك نيست. در واقع من احساس مي كنم صورت مسأله تا اندازه اي اشكال دارد.

  · اجازه بدهيد از بحث تصدي گري دولت در امور ديني جلوتر برويم و واقعيتي به نام جمهوري اسلامي را از نظرگاه آسيب شناسانه بررسي كنيم. از نظر ديني كارنامه جمهوري اسلامي با توجه به بحث تصدي گري چگونه ارزيابي مي شود؟

  البته من معتقد به تصدي گري دولت در امور ديني نيستم. اگر حوزه نيرومند عمل كند و خود در برابر جريانهاي داخلي و خارجي موضع مي گرفت نيازي به ايفاي نقش دولتمردان در كارهايي كه اختصاص به آن دارند نبود.

  عمده مشكل ما همه از آن نيست كه نهادهاي سنتي و مذهبي دچار ضعف شده اند و اين ضعف را يدك مي كشند، دولتمردان ما نيز در بعضي جاها برجاي اين نهادهاي ديني مي نشينند و مشكلات خود را به آنجا حواله مي كنند. دولت رفاهي هميشه مشكل كاركرد بد دارد. كارل ماركس اين مسأله را خوب توضيح داده است. دولت رفاهي هميشه به خاطر مشكل كارمندان خوب در اقتصاد، فرهنگ و در حوزه مشروعيت سياسي دچار بحران مي شود. از همين روست كه مي گويند درد مشكل ذاتي دولت رفاهي است و هيچ گاه از درونش خارج نمي شود. چون كارمندانش قادر به جامه عمل پوشاندن به آرمانهاي دولت رفاهي نيستند. بنابراين همه چيز بر هم انبوه مي شود و تبديل به بحران مي گردد. اما در دولت رفاهي جايي براي حواله دادن مشكلات نيست، ولي در جامعه اي كه از دولت رفاهي الگو گرفته و خود ديني است، ناگزير نقطه اي براي پاس دادن اين مشكلات مي يابند و در واقع مسئوليت را از دوش خود برمي دارند. اگر نهادي بتواند به خوبي از خود دفاع كند كسي جرأت نخواهد كرد اين كار را بكند و حتي سخنش را به ميان آورد. همچنان كه الان كسي نمي تواند مشكل دولت را به گردن دانشگاه بيندازد. هر چند بسياري از وزيران، دانشگاهي هستند دانشگاه كار خودش را مي كند. من معتقد نيستم كه دولت متصدي بشود و يا مديريت را بر عهده بگيرد بلكه وظيفه دولت توزيع مساوي حمايت ها مي باشد.

  · يعني حوزه كار خودش را بكند و مسئول ترويج دين باشد و دولت هم حمايت كند؟

  همانطور كه ديگر نهادها را حمايت مي كند حوزه را هم حمايت كند. در اين صورت حوزه نيز وارد ميدان رقابت مي شود و در مي يابد كه آيا متاعش مشتري دارد يا نه؟ و آيا بايد سيستم ديگري در پيش گيرد يا بر همان منش پيشين بماند؟ آيا به تبليغات كامپيوتري و فيلم روي بياورد يا نه؟ مي دانيد كه سازمان تبليغات ربطي به حوزه ندارد و كار خودش را مي كند . اگر قراردادي را با شركتي در زمينه سيگار مي بندد كساني كه از بيرون نگاه مي كنند، مي گويند حوزه قراردادي با شركت سيگار بسته است تا سود آن را صرف كارهاي خود كند. در صورتي كه اگر از لحاظ سازماني مسأله را ببينيد اين دو هيچ ربطي به هم ندارند.

  · دولت و حكومت خود را با نهادهاي ديني ممزوج كرده و از سويي حوزه و روحانيت ارتباط تنگاتنگي با حكومت و دولت دارند. طبيعي به نظر مي رسد اگر مردمي كه در فشار هستند يا عملكرد دولت را برخلاف شعارهاي داده شده مي بينند، نگاهشان متوجه حوزه ها شود ...

  بله، اين درست است كه وجهه دولت بر حوزه اثر مي گذارد، اما فراموش نكنيد كه حضرت امام (ره) آگاهانه خيلي از مسئوليت ها را نمي پذيرفت و بلافاصله فلان وزير و فلان مجلس را مسئول آن مي كرد. اين مثال نشان مي دهد كه حوزه در دوران كنوني نيز مي توانست خيلي بهتر از اينها عمل كند و خيلي فعال باشد. به اين اعتراض ها هم پاسخ هاي قانع كننده بدهد. مردم هوشيارند و اين حوزه بود كه نمي دانست سكوتش به معني رضايت و تأييد است. اگر هر سازماني روشي براي دفاع از خود نداشته باشد، در اين توسعه رقابتي به سوي حذف شدن خواهد رفت. چه دولتي باشد چه غير دولتي.

  آن زمان در نظر حضرت امام (ره) فرض بر اين بود كه نهادهاي ديني مي توانند خيلي فعالانه عمل كنند و نقش نظارت بر مسائل و افشاگري خطاها را ايفا كنند. اما اكنون نهاد كنترل كننده اي در داخل حوزه هم وجود ندارد. ديگر همه چيز شخصي است. اگر حوزه بتواند جايگاه خود را حفظ كند و منتقد خوب نهادهاي دولتي باشد، اقبال عمومي را به دست مي آورد.

  من گمان مي كنم اكنون به يك سري تحليل هاي جامعه شناسانه نيازمنديم. چون دسته اي از اين سؤالها به پاسخ درست نرسيده اند و حتي گاهي تصوير سؤال هم شفاف نيست. براي نمونه همين بحث دولت و نهاد ديني يا رابطه حاكمان و نهاد ديني، مسائل غريبي است. من در بحث، دولت را اراده مي كنم نه حاكمان را.

  · منظورتان از دولت ساختار دولت است؟ خواه روحاني باشد خواه غير روحاني؟

  فرقي نمي كند . روحاني يا غير روحاني باشند. چپ باشند يا راست. سنتي يا مدرن. ما با ساختار سروكار داريم.

  · گروهي برآنند كه در طول اين بيست ساله ما از نظر ساختاري مشكلي نداشته ايم و برخي متوليان بوده اند كه بد رفته اند و عملكرد اينها موجب شده كه اكنون دچار اين وضعيت بشويم .

  اين نكته خوبي است. اگر ما اكنون بخواهيم ريشه مشكل را دريابيم براي محك زدن عمل حاكمان دو راه در پيش داريم.

  نخست اين كه ببينيم آيا حاكمان به عمد بد عمل كرده اند . اين از لحاظ حقوقي قابل اثبات و پذيرش نيست. اما شق ديگر اين است كه آنان تلاش خود را كرده اند اما تلاششان به نتيجه نرسيده است. در اين صورت بايد بگوييم تاكتيكشان خطا بوده است. اما وقتي آمار اين خطاهاي تاكتيكي از حالت عادي گذشت بايد نقص را در استراتژي طراحي شده بجوييم. ما نبايد پس از آزمايش هاي مكرر باز به اميد گشايش بنشينيم و عيب را در روندگان بجوييم. بايد فكري هم راجع به بازنگري در شالوده نسبت دين ودولت داشته باشيم. در تفكر قديم دين و دولت به گونه اي جدايي ناپذير در هم تنيده بودند. اما در همين بدنه عالمان، ناظر ديگران بودند اما در حال حاضر ديگر اين گونه نيست.

  · رهبران اصلي انقلاب به هر حال داراي تفكر ديني بودند و حكومت را مسئول رشد فضايل و دفع رذايل مي دانستند و با اتكا به همين نظر پس از انقلاب نهادهاي مختلفي تأسيس شد و هر كسي به نسبتي كه با حاكميت نزديكي داشت نهادي را تشكيل داد. نهادهاي مردمي كه بعدها وارد ساختار حكومت شدند به هر حال از بودجه حكومت استفاده مي كردند. از اين دست سازمانها مطابق آمارهاي غيررسمي حدود سي مورد داريم كه بزرگترين آنها سازمان تبليغات است. به نظر شما اين سازمان ها چقدر موفق بوده اند؟

  ببينيد ما نخست نگاهي به فلسفه حكومت ديني بيندازيم، و بعد فلسفه تأسيس نهادها را در نظر آوريم. به گمان من اين ديدگاه امروز نياز به بازنگري دارد. فلسفه حكومت ديني در اصل اين بود كه حكومتي تأسيس شود كه بتواند با تكيه بر فرهنگ ديني جامعه را اداره كند. در واقع وظيفه حكومت عبارت مي شود از گسترش شريعت. پس از آن كه دولت تشكيل شد خود را موظف به بسته بندي و عرضه فرآورده هاي حوزه دانست و نهادهايي تأسيس كرد كه رابط ميان دولت، جامعه و حوزه باشند. اين نهادها در آغاز با اين تصور كه فعاليت هاي فرهنگي را سازمان بدهند به وجود آمدند. تصور اين بود كه توليدات به هر حال در سطح بسيار خوبي است، اما مسأله اين است كه حوزه از نظر منابع تعذيه بسيار فقير شده است. در واقع حوزه نياز به تكان ديگري داشت. حوزه توان كشيدن بار همه مسئوليت ها را نداشت. دولت به جاي اين كه براي توليد به حوزه كمك كند، مصرف و بسته بندي اش را زياد كرد. شما شركتي مانند ايران خودرو را در نظر بگيريد. توليداتش ثابت بماند اما فعاليت هاي جانبي و بسته بندي اش دايم در تزايد باشد. چه اتفاقي مي افتد؟ آنها بيكار مي شوند . در واقع همين بيكاري بود كه سازمان تبليغات را به سمت توليد كار و توليد مبلغ كشاند.

  بحث بر سر تبليغ بود و تبليغ هم يعني رساندن توليدات فرهنگي به مصرف كننده. يعني اينها واسطه بودند، ولي بعدها خودشان شروع به توليد كردند. بنابراين بودجه گرفتند و اين بودجه ها با آنجه در حوزه شكل مي گرفت متناقض بود. اكنون بايد در انديشه توليد فكر در حوزه باشيم و در سياست هايمان بازنگري كنيم. بايد ماشين هاي توليد فكر مدرن در حوزه به راه بيفتد و اين تنها با حمايت عادلانه دولت ممكن است. هر چند ممكن است كار پرزحمتي باشد اما در حقيقت، خرج كردن در سيستم بسته بندي واسطه اي يعني سازمانهاي تبليغاتي تا زماني كه در عرصه تفكر حركتي ايجاد نشده باشد ثمري نخواهد داشت.

  · چيزي كه به عنوان پيشنهاد به نظر مي رسد اين است كه بياييم وكار اين سازمانها را تخصصي كنيم و ناهماهنگي آن را برطرف كنيم. بعد آنها را مشاركت بدهيم و كم كم ادغام كنيم. اما لازمه اين كار اين است كه ستادي به عنوان هسته فكر باشند و اعضاي آن هم از حوزويان و هم از دانشگاهيان باشند . اين ستاد از سويي نهادهاي پيش گفته را به سمت مورد نظر هدايت كند و از سويي نهادهاي مردمي را حمايت كند و در نهايت نهادهاي مردمي بماند و ستادي به عنوان هسته فكري حامي آنها باشد. اين نظريه راچقدر قبول داريد؟

  شايد پيشنهاد خوبي باشد، ولي باز از نظر استراتژيك مقداري از مشكلات گذشته را در خود دارد. چرا ما بايد بيرون از سازمان هاي دولتي بتوانيم نهادهايي توليد بكنيم و امكان تأسيس نهادهاي واسط را داشته باشيم، اما امكان حذف آنها را نداشته باشيم؟ اين مشكل عمومي دولت است. دولت همانطور كه مي تواند يك وزارتخانه را ادغام كند و حذف نمايد بايد بتواند نهادها را هم كم و زياد بكند. چرا نه رئيس سازمان تبليغات و نه رئيس حوزه در شوراي شهر حضور پيدا نمي كنند. اين يعني پوشش غلط، هيچ عالم ديني درگير مصالح جامعه نيست. وقتي استاد حوزه از مسائل شهر بي خبر باشد نمي تواند به طلبه اش چنان كه بايد آموزش بدهد. به نظر من تأسيس نهادهاي وابسته به حوزه بايد مبتني بر نيازهاي حوزه باشد. اين حوزه است كه بايد تشخيص بدهد در كجا دفتر داشته باشد. هر قسمتي از كارش را سازمني جداي از آن انجام مي دهد. بخشي را دفتر تبليغات، بخشي را سازمان تبليغات و بخشي را جاهاي ديگر كه هيچكدام از اينها از نظر سياستگذاري استراتژيك ارتباطي با حوزه ندارند. شكستن شالوده حوزه و پراكندن فعاليتهايي كه در اصل بايد به دست حوزه باشد باعث مي شود كه سياستگذاري حوزه سياستگذاري مشخصي نباشد.

  · به نظر مي رسد همانطور كه فرموديد دولت كه مدعي تبليغ دين بوده براي كاناليزه كردن اين هدف سازمانهايي تأسيس كرده است كه بعداً با آنها مشكل پيدا نكند . يعني نهادهايي كه دين را آن گونه كه دولتمردان مي فهمند تبليغ مي كنند. اينجا مشكل پديدار شده است از طرفي حوزه هم فعالانه عمل نكرده است .

  متأسفانه تصور نادرستي از استقلال وجود دارد كه در واقع عين وابستگي است. يعني اگر اين تصور نادرست از ميان برود استقلال به راحتي در كنار حمايتهاي سازماني مي نشيند. اقتدار حوزه در آن نيست كه همه چيز در اختيارش باشد. به ويژه آن كه حوزه جداي از امكانات مالي، درآمدهاي شرعي هم دارد. اما درآمدهاي شرعي در شرايط كنوني مايه سرگرداني مراجع است. يعني به جاي اينكه در كار فعاليتهاي فكري و فرهنگي باشند خود را به برآوردن نيازهايي مشغول مي كنند كه وظيفه دولت است. براي نمونه در بحث تأمين بيمه كه ارتباطي با حوزه نداشت، حوزه نمي بايست خود را درگير مي كرد. در شرايط كنوني وقتي يك استاد حوزه حقوق نگيرد تا كي مي تواند دوام بياورد. ناگزير به سوي كارهايي كشيده مي شود كه از حوزه تخصصي اش كه تدريس نظري است، بيرون است. طلبه اش نيز چيزي ياد نمي گيرد. البته اينها بحثهايي است كه نمي دانم تا چه اندازه در آسيب شناسي اهميت دارند.

   
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :