پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
 
 
 
 
 • پرونده سايت: صنعت فرهنگ و صنايع فرهنگي  
 • 1391-08-20 9:47:18  
 • تعداد بازدید : 948   
 • ارسال به دوستان
 •  
 •  
 •  

  موضوع :دورنو و صنایع فرهنگی


  موضوع :اینترنت، صنعت فرهنگ

  نویسنده : نرگس کشی آرای ،اکرم اکبریان


  موضوع : بررسی تاثیر رسانه هاي همگانی و تکنولوژِي ارتباطی در ارتقاء ارزشهاي فرهنگی

  نویسنده : اسد مرادی ، عبدالرضا نورمحمدی ، نوردین رضایی


  موضوع :بررسی شاخص اخلاق حرفهاي درآموزههاي اسلام به عنوان مبناي فرهنگی اشتغال

  نویسنده : رضا عباسی بختیاری


  موضوع : بررسی عوامل موثر بر تقاضاي سینما

  نویسنده :علی فلاحتی ، محسن بیرای ، سارا لرستانی


  موضوع : بررسی نظریه هاي جامعه شناختی مکتب فرانکفورت پیرامون صنایع فرهنگی

  نویسنده : لیلا عظیمی


   

  موضوع : بررسی نقش صنایع دستی روستاها در کار آفرینی و اشتغال زایی

  نویسنده : منیره منوچهری


  موضوع:بررسی همبستگی میان متغیرهاي اقتصادي و تعداد مطبوعات در ایران

  نویسنده : حامد عبد الکلکی ، محسن بیرامی


  موضوع : پژوهشنامه صنعت فرهنگ

  نویسنده : سید رضا صالحی امیر


  موضوع: تئودور آدرنو و صنعت فرهنگ

  نویسنده : سعید رضا عاملی


  موضوع : تابع یابی تولید بهینه براي کارگاه هاي صنایع دستی

  نویسنده : نبی امیدی ، محمد رضا امیدی


  موضوع : تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران

  نویسنده : اصغر فهیمی فر


  موضوع :تبیین جامعه شناختی تأثیرات صنایع فرهنگی برجنبش هاي نوپدید دینی

  نویسنده : جمشید میرزایی


  موضوع : تعامل تکنولوژي چند رسانه اي وصنایع فرهنگی

  نویسنده : ژیلامرادی میانه ، مه زاد فیروز بخت


  موضوع : تعریف،ادبیات و نقش صنایع فرهنگی

  نویسنده : سید رضا نقیب السادات

   


  موضوع : تقابلی میان چند مفهوم از آدورنو و بنیامین  موضوع :اینترنت، صنعت فرهنگ

  نویسنده :نرگس کشی آرای ، اکرام اکبریان


  موضوع : بررسی تاثیر رسانه هاي همگانی و تکنولوژِي ارتباطی در ارتقاء ارزشهاي فرهنگی

  نویسنده : اسد مرادی ، عبد الرضا نورمحمدی ف نوردین رضایی


  موضوع : چالشهاي فرهنگی فناوریهاي نوین ارتباطی

  نویسنده : آذر قلی زاده ، زهرا خسروی


  موضوع :در آمدی بر شناخت پدیده صنعت فرهنگی

  نویسنده محمد حسن شربتیان،ناصر فکوهی

   


  موضوع : در باب مکتب فرانکفورت


  موضوع :درآمدى بر اندیشه انتقادى مکتب فرانکفورت

  نویسنده :علیرضا وحیدى


  موضوع : دین و صنعت


  موضوع :راهبردهای توسعه صنایع فرهنگی

  نویسنده : روح الله سمیعی ، احمد رضا یی


  موضوع :تبلیغات بازرگانی در تلویزیون ایران

  نویسنده :اصغر فهیمی فر  موضوع : صنایع فرهنگی ابزار سازمانهاي مردم نهاد در دیپلماسی فرهنگی

  نویسنده : حسن گپوریان ، احسان نمازی ، معصومه توسلی


  موضوع :صنایع فرهنگی صنعت تبلیغات وچاپ

  نویسنده :محمد آراسته


  موضوع :صنایع فرهنگی هویت و ملیت

  نویسنده : جمال سلیمی

   


  موضوع : صنایع فرهنگی و ارتباط آن با صنایع دستی


  نویسنده :زهره مرادی


  موضوع : صنایع فرهنگی ومبانی و نظریه ها

  نویسنده : زهره مرادی


  موضوع :صنایع فرهنگی

  نویسنده :مهرداد وحدتی


  موضوع :صنعت فرهنگ

  نویسنده : بهمن سعیدی پور ،طیبه آسوده ،محمد آسوده

   


  موضوع :نویسنده : صنعت فرهنگ سازی

  نویسنده : سجاد نوروزی


  موضوع:صنعت فرهنگ شجاعی

  نویسنده : مهدی محبی کردسفلی،محمد جواد شجاعی

   


  موضوع :صنعت فرهنگ و جهانی شدن

  نویسنده :احمد میراحسان


   

  موضوع :صنعت فرهنگ و رسانه های تکنیکی


  موضوع:صنعت فرهنگ و مکتب فرانکفورت

  نویسنده : علی چنگیزی


  موضوع :صنعت فرهنگ؛ فرزند ناخواسته روشنگری

  نویسنده :عزیزالله حسینی


      موضوع:صنعت فرهنگی و امیال خفه شده

  نویسنده :برنارد استیلگر


  موضوع : ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی فرهنگی اکوتوریسم

  نویسنده : سحر فائقی ،آرمین امیر


  موضوع :فرهنگ سازی و اکوتوریسم

  نویسنده : مهرداد کرمی، علی خاکساری،حبیبه قانع


    موضوع : فناوریهاي پیوندي ،روشی نوین در ایجاد وبسط نوآوریهايآموزشی

  نویسنده : دلشا د پیاب

   


   

  موضوع :کدام بهتر است؟ فرهنگ صنعتی یا صنعت فرهنگی

  نویسنده : داود ربیعی    


     موضوع :گردشگری روستایی حلقه گمشده توسعه روستایی

  نویسنده : داود ربیعی    

   


   

  موضوع:مد و مدگرایی، نعمت یا نقمت؟

  نویسنده : محمد رضا آمویی ، علی رضا غلامی ، شهرام سعیدی

   


   

  موضوع :معماري با نگاهی به زمین

  نویسنده : لیلا زمانی آقایی ، نگین بار شادت

   


   

  موضوع : معماری تکایا تاریخچه

  نویسنده : سعید رهرو مهربانی ، محمد هادی رنجبر چقا لبودی


  موضوع : مکتب فرانکفورت و اندیشه های والتر بنیامین

  نویسنده :سیدامیرحسین هاشمی


  موضوع : مکتب فرانکفورت و نظریه انتقادی

   

  نویسنده : جعفر ابراهیمی ، محمد امیری ، مهدی عامری


  نویسنده :نقد مطالعات فرهنگی با نگاهی به مکتب فرانکفورت

   


  موضوع : نقش خلاقیت و نوآوري در توسعه صنایع فرهنگی

  نویسنده : معصومه خاقانی ، سروش میرانی

   


   

  موضوع   : نقش سواد رسانه اي در صنایع فرهنگی

  نویسنده : سمیه ودادی ، محمد علی آسوده ، آزادی اله نوری


  موضوع:نقش صنایع فرهنگی در فناوري اطلاعات

  نویسنده : آناهیتا فرجی ، زهرا رضایی


   

  موضوع : نقش صنایع فرهنگی در قرن

  نویسنده : گروه پژوهشی صنایع فرهنگی

   


   

  موضوع : نقش و جایگاه جنبش هاي نو پدید دینی در جامعه ي اسلامی

  نویسنده : علیرضا غلامی ، محمد رضا آمویی ، شهرام سعیدی

   


   

  موضوع : هنجارهاى کاذب صنعت فرهنگ      
   
 • مطالب مرتبط
 • ويژگي‌هاي فرهنگ سازماني با رويكرد به‌سازي نيروي انساني
  هيدروكراسي يا بروكراسي
  هويت ملي و هويت قومي در كردستان ايران (مطالعه موردي معيشت اقتصادي و تعلق هاي هويتي نزد جوانان
  هويت فرهنگي ايرانيان از رويكرد‌هاي نظري تا مؤلفه‌هاي بنيادي
  هويت ديني و جوانان؛ (نمونه آماري، جوانان شهر شيراز)
  همگامي مشترك در خانواده و دين‌داري جوانان شهر يزد
  نهادي‌سازي عفاف و حجاب در جامعه؛ رويكردي فرايندي
  نگرشي بر بنيان هاي نظري مديريت سازمان هاي رسانه اي
  نگاهي به آراي تئودور آدورنو در باب زيبايي‏شناسي و هنر
  نقش فرهنگ در اقتدار ملي از ديدگاه امام علي عليه‌السلام
  نقش رسانه‌ها در انتقال ارزش‌ها وپديده شكاف هنجاري و ارزشي نسل‌ها
  نقش راست‌مغزي ـ چپ‌مغزي در پديداري و پايداري فرهنگ‌ها و تمدن‌ها
  نقش جنبش جوانان در گذار به دموكراسي تمهيدات_نظري
  قش برنامه‌هاي ديني و غيرديني تلويزيون در افزايش يا كاهش دينداري
  نقدي بر منطق عملي جديد و آثار آن بر نظريه هاي سازماني
  نظريه هم‌فرهنگي و گروه‌هاي هم‌فرهنگ؛ مطالعه مناسبات مسلمانان در آمريكا
  مقايسه ذهنيت نسلي و بين‌نسلي در نسل‌هاي دانشگاهي پس از انقلاب اسلامي
  مطالعه ميزان پايبندي ديني جوانان شهر اهواز
  مطالعه تطبيقي ارزش‌ها و هنجارها و رابطه آنها با آنومي
  مدل پنجره نگاه  
  نام :
  نام خانوادگی :
  ایمیل :
   
  متن :
  متوسط امتیاز :
  %0
  تعداد آراء :
  0
  امتیاز شما :