پايگاه اطلاع رساني فرهنگ و ارتباطات ديني
ArticleID PicAddress Subject Date
{ArticleID}
{Header}
{Subject}

{Comment}

 {StringDate}
Monday 21 May 2018 - الإثنين 06 رمضان 1439 - دوشنبه 31 2 1397

سوال نظرخواهی

 به نظر شما کدام عامل در شکل گیری سبک زندگی جامعه کنونی ما مؤثرتر بوده است؟

1.      باورها و اعتقادات دینی

2.      ارزش­ها و هنجارهای ملی

3.      نمادها و ظواهر فرهنگ غربی

 •  ارزش گذاری مورد :
 • 1  
 • درصد از ارزش گذاری :
 • 33%
 •  
 •  ارزش گذاری مورد :
 • 2  
 • درصد از ارزش گذاری :
 • 33%
 •  
 •  ارزش گذاری مورد :
 • 3  
 • درصد از ارزش گذاری :
 • 22%
 •  
 •  ارزش گذاری مورد :
 • 4  
 • درصد از ارزش گذاری :
 • 11%
 •